วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ประชาสัมพันธ์การใช้ทางเบี่ยงการจราจร
ลงวันที่ 03/03/2563

?????? โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สาย มะขามสูง – วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ??????

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการก่อสร้างสะพาน ข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายมะขามสูง - วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

ตามสัญญาที่ สส.1/2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 กรมทางหลวงได้ว่าจ้าง บริษัทโรจนากรพาณิช (1981) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ

เริ่มต้นสัญญา วันที่ 29 ธันวาคม 2560 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 16 เมษายน 2563 ระยะเวลาทำการ 840 วัน

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)  ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างทางด้านขวาแล้วเสร็จ

โครงการฯ จึงจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ไปใช้ทางเบี่ยงด้านขวาแทน

เพื่อผู้รับจ้างจะได้ทำการก่อสร้างถนน และงานอื่น ๆ ด้านซ้ายให้แล้วเสร็จตามสัญญาต่อไป ได้โดยไม่เกิดปัญหาต่อผู้ใช้เส้นทาง

ตาม แผนผังเบี่ยงการจราจร เพื่อสามารถวางแผนการเดินทาง ให้สอดคล้องกับการเบี่ยงการจราจร ในวัน และเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) ต้องขออภัยในความไม่สะดวก และขอความร่วมมือให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดสังเกต

และ ปฏิบัติตามป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจร และเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งขอให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางต่อไป


'