วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ผอ.แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) นำทีม จนท.ดูการสาธิตทำแปลงทดลอง Green Control mat (ECM)
ลงวันที่ 11/03/2563

นายเจษดา บูญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

พร้อมด้วย นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายปฏิบัติการ) และ หัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัดฯ

ลงพื้นที่ ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน น้ำเทิน - บ่อโพธิ์ ที่ กม.57+500 (Rt.)

ดูการสาธิตทำแปลงทดลอง Green Control mat (ECM) เป็นการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ปรับปรุงภูมิทัศน์  เพิ่มพื้นที่สีเขียว และทนความเร็วน้ำได้ดี

จาก บริษัท ไทยไวร์ริ่ง ซิสเต็ม จำกัด.


'